Jingle bells,jingle bells, Jingle all the way

December 20, 2021
資訊

Jingle bells,jingle bells, Jingle all the way.

點上聖誕燈,沉浸金歲璀璨,

隆冬的相聚,人情帶來無限暖意,

感謝惠友的好朋友們,

和您分享平安喜樂的時節。

更多報導